Vi är Syd Frys AB

Etablerad sedan 1976 

Med tre strategiskt belägna och toppmoderna anläggningar för lagring, förädling och vidaretransport av kylda och frysta livsmedel är Sydfrys en snabb och pålitlig partner. Vi lyssnar på dina behov och erbjuder produktanpassade tjänster och kundspecifika lösningar för exempelvis packning, infrysning och upptining. Allt med fullständig kvalitetssäkring och total kontroll på hela logistikkedjan.

3

Anläggningar

115000

Kubikmeter i lager

35000

Höga pallplatser

 

Familjeföretaget med kapacitet

Sydfrys etablerades redan 1976. Familjeföretaget har sedan dess vuxit sig allt starkare. Vi har investerat i våra anläggningar och dess kapacitet, men också i kvalitetssystem som WMS och HACCP för att leverera vad vi garanterar. Kvalitet, säkerhet och fullständig kontroll i logistiken. Numera är vi Sveriges tredje största kyl- och frysföretag med högsta kreditvärdighet, AAA.

 

Kontrollerad hantering och iskyla i logistiken

Lagring, infrysning, upptining och transporter är basen i vårt erbjudande. Vi toppar det med snabb på-dagen-expediering samt ett flexibelt och stort utbud tilläggstjänster som passar våra kunders specifika behov. All hantering sker enligt HACCP i en kontrollerad kedja för garanterad säkerhet och kvalitet. Med vårt toppmoderna WMS-system hanteras godset med total kontroll genom hela logistikkedjan. Våra uppdragsgivare kan följa hanteringen i realtid, via sitt eget system eller på webben.

 

 

Exportgodkänt

Veterinärbesiktning, transporter, vikttagning, märkning, numrering, etikettering m m.

Importhantering

Hantering av handlingar, tullagring, veterinärbesiktningar i eget tullagerutrymme.

Tjänster

Plock, palläggning, ompackning, märkning till sträckfilmning, integrering av kunders datasystem, streckkodsläsning, med mera.

Transporter

Moderna kyl- och frysbilar för transporter över hela världen.

 

Kontakta Oss

SYD FRYS AB  |  Box 5046  |  S-250 05 Helsingborg  | Tel: 042-38 86 60  |  Epost: sydfrys@sydfrys.se

Fia Andersson
042-38 86 66
Fia Andersson@sydfrys.se

Mats Johansson
042-38 86 51
mats.johansson@sydfrys.se

Linus Lindstedt
042-38 86 65
linus.lindstedt@sydfrys.se

Henrik Ottosson
042-38 86 52
henrik.ottosson@sydfrys.se

Christina Thomasson
042-38 86 67
christina.thomasson@sydfrys.se
Josephine Andersson
042-38 86 63
josephine.andersson@sydfrys.se
Akvile Johansson
042-38 86 64
Akvile.johansson@sydfrys.se
Per-Olof Möller
042-38 86 62
per-olof.moller@sydfrys.se


Info
042-38 86 60
sydfrys@sydfrys.se
Alex Hansson
042-38 86 56
alex.hansson@sydfrys.se
Kjell Persson
042-38 86 59
kjell.persson@sydfrys.se


 

Jobba hos oss

Just nu finns det inga lediga jobb.


Välkommen med din ansökan

Fyll i era uppgifter nedan, så kontaktar vi er efter sista ansökningstiden.
* Obligatoriska uppgifter

Namn *

E-post *

Ämne *

Meddelande *

Telefon *

Ange tjänst: *

Ladda upp Personligt brev:

Giltiga filer: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maxstorlek fil: 1mb.

Ladda upp CV

Fyll i koden: captchaLeveransadresser

Nedan hittar ni våra adresser till respektive Syd Frys lagerkontor. Ni kan även klicka på respektive address för att få vägbeskrivning från vald position.

Lagerkontor Mörarp
+

Lagerkontor Hyllinge
+

Lagerkontor Kyrkheddinge
+

 

 

 

Vår integritets-, Personuppgifts- & Dataskyddspolicy

Allmänt
Syd Frys AB ansvarar för insamling, behandling och användning av personuppgifter av sina kunder och leverantörer. Vi på Syd Frys AB värnar om din personliga integritet och lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy ger information om vilka personuppgifter som samlas in, behandlas och sparas, hur uppgifterna används och till vem uppgifterna utlämnas. Syd Frys AB samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning (GDPR) och bestämmelser.

För mer information besök www.gdpr.se

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Syd Frys AB org. nr. 556083-5760, är personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person

  • Personnummer
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mejladress
  • IP-adress
  • Kontonummer
  • Anställningsnummer

De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig.

Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du köper en tjänst som vi utför kommer du att lämna viss information om dig till oss, likaså när du registreras med ett kundkonto hos oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar, t.ex. när du varit i kontakt med oss för att få en offert eller gjort en förfrågan. Information du lämnar kan vara ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer eller organisationsnummer.

Vid en jobbansökan kan det gälla ansökningshandlingar, CV-person och kontaktinformation, kompetenser, utbildningar och tidigare arbetsgivare etc.

Om kredit lämnas så gör vi en kreditupplysning.

Insamling, användning, bearbetning och behandling av data

Behandling av personuppgifter innebär varje enskild åtgärd som utförs med personuppgifterna, oavsett om den är automatiserad eller manuell. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag eller en enskild person som Syd Frys AB anlitar för att dela dina personuppgifter med, för att kunna erbjuda sina tjänster. Vi kontrollerar att alla personuppgiftsbiträden kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter och har avtal genom vilka de garanterar bland annat säker behandling av personuppgifter.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, samt för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag och avtal.

Vi behandlar uppgifter om ditt namn, personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation för att kunna fastställa din identitet när vi ingår avtal med dig och för att göra kreditprövningar. Behandlingen av ditt personnummer/organisationsnummer är klart motiverad med hänsyn till vikten av säker identifiering i samband med ingåendet av våra avtal och för att kunna utföra våra tjänster till dig.

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter sparar Syd Frys AB dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vi har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan.

Hur vi skyddar dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vid kommunikation via e-post hanteras all information av vår IT-avdelning som säkerhetskopierar och krypterar allt, informationen bevaras två år!

Vi skickar ej ut reklam eller säljer vidare några av de uppgifter vi samlar in till tredje part.

Rättigheter för dig som är registrerad hos oss

Du har rätt till tillgång av dina personuppgifter som behandlas om dig hos oss. För att få ut detta krävs det att du legitimerar dig.

Du har rätt till rättelse om att du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga. Inom ramen för aktuellt ändamål har du även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Du har rätt till radering av personuppgifter som vi behandlar om dig ifall:
–   Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in eller behandlats.
–   Du invänder mot behandling för direktmarknadsföring.
–   Dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt.
–   Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Vi har rätt att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter – som till exempel från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning och från konsumenträttslagstiftning.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar har vi särskilda medarbetare som hanterar just dessa ärenden, och du kan alltid nå dem på dataprotection@sydfrys.se